Kodeklubben’s Minecraft servere

Kodeklubben har pr nå 4 Minecraft servere oppe og snurrer:

  1. Kodeklubben Survival std port 25565 (Survival) 1.14.4
  2. Kodeklubbben Mayham 25567 (creative) 1.14.14
  3. Kodeklubben Forge versjon 1.12.2 port 25566 på denne må dere laste ned zip fil og pakke ut i mods mappe samt patche minecraft lokalt på pc. http://mc.kodeklubbensfj.no/mods.zip og https://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/index_1.12.html
  4. Kodeklubben Windows/ipad port 19132
    Alle servere kan du treffe på mc.koeklubbensfj.no, men husk du må bytte port om du ikke skal på nr 1.

1 thought on “Kodeklubben’s Minecraft servere”

Leave a Comment